Design

Vi designar din prototyp och ditt koncept eller förbättrar din nuvarande design.

Devices

Design

Vi designar din idé.

Behöver du en prototyp? Designförslag eller ett designpaket?

Vi har lång erfarenhet av att designa programvara. Vi börjar alltid med en idépresentation och workshop där idéer diskuteras som ger ett koncept som slutresultat. Vidare i processen skapar vi en design baserad på konceptet i programmet Figma. När konceptet utarbetas tittar vi tillsammans på designförslaget, får feedback och korrigerar det. När allt är klart ordnar vi en uppskattning av tid och ett leveransförslag för att utveckla idén.

Designed by rada labs

Vi designar software.

Våra designers och front-end-utvecklare hjälper dig att designa det du behöver för din app eller webbplats. På Rada Labs fokuserar vi på programvaran ska vara användarvänlig, enkel och ge en god upplevelse. Med detta fokus och genom vår långa erfarenhet kan vi leverera de bästa tjänsterna med kostnadseffektivitet i fokus.

Från idé till utveckling

Så här fungerar det

Idépresentation och workshop

Vi börjar alltid med en workshop där vi går igenom och diskuterar idéer. Vi ser på bl.a. kostnader, idéens genomförbarhet och användarupplevelse. Resultatet av workshopen blir ett skapat koncept.

Designing

Vi tar konseptet vidare och börjar bygga designat i programvaror som Figma, Adobe XD eller Sketch. Under vägen prater håller vi kontakten så ni får den bästa løsningen. När designen är klar så skickar vi er en länk som kan användas som en simpel prototyp.

Feedback

När du har fått länken med prototypen kan du välja att testa softwaren internt eller eksternt i form för användartestning. Här kan man samla feedback för att kunna förbättra det skapta konseptet. Därefter så utför vi eventuella förändringar.

R

Leverans och tidsuppskattning

När allt är klart har du ett designpaket som utvecklare omedelbart kan börja arbeta med. Vi beräknar därefter timmarna och sätter ett leveransdatum för lösningen. Utvecklingen kan sedan börja.

Ta kontakt 

Vill du höra mer om våra tjänster i ett oförpliktande möte?
Vi kan hjälpa dig att hitta vilken lösning som passar dig bäst. Kontakta oss för mer information.