Vi tilpasser din nettside etter GDPR-kravene!

Vi tilbyr konsulenttjenester og brukerstøtte innenfor flere fagområder, blant annet rådgivning og vurdering om din bedrift møter kravene i den nye personvernloven for EU- og EØS-landene, forkortet GDPR. Vi kan også gi rådgivning innenfor mange andre tekniske fagområder.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine behov.